O nas

Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

BOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radom wspiera wszelkie inicjatywy i realne działania związane z rozwojem gospodarki lokalnej, a w szczególności z rozwojem przemysłu. Do dyspozycji przedsiębiorców utworzony został w Urzędzie Miejskim Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej. Jego głównym zadaniem jest  monitorowanie warunków prowadzenia biznesu w Radomiu i reagowanie na problemy zgłaszane przez funkcjonujące na terenie miasta firmy oraz potrzeby potencjalnych inwestorów.

Zachętą do inwestowania na terenie Radomia są przygotowywane przez magistrat i wprowadzane w życie programy wsparcia przedsiębiorców, których głównym filarem są m.in. zwolnienia z podatków od nieruchomości zależne od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Na terenie miasta działa ponadto Radomska Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy z tytułu nakładów inwestycyjnych lub utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

 

 

Zakres działań Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej:

  • Kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności w Radomiu,
  • Tworzenie i aktualizowanie ofert inwestycyjnych Radomia,
  • Gromadzenie podstawowych informacji o podmiotach gospodarczych działających na terenie Radomia i okolic,
  • Gromadzenie przydatnych w działalności gospodarczej informacji statystycznych o mieście i mieszkańcach,
  • Prowadzenie szeroko zakrojonych działań promujących lokalnych przedsiębiorców i inwestorów,
  • Tworzenie i wprowadzanie w życie programów wsparcia, zarówno dla przedsiębiorców już działających, jak i rozpoczynających działalność gospodarczą,
  • Współpraca z organizacjami otoczenia biznesu,
  • Przygotowywanie i realizacja projektów strukturalnych.

KONTAKT:

Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

Urząd Miejski w Radomiu
ul. Żeromskiego 53
pok. 105, 106
26-602 Radom

tel.: (+48)48 36-20-866, (+48)48 36-20-538

INFOLINIA: 0-800-INVEST (0-800-468-378)
e-mail: rsg@umradom.pl