Zakładam firmę

Listę radomskich instytucji wspierających zarówno już funkcjonujące jak i dopiero rozpoczynające firmy znajdziecie Państwo pod tym linkiem (kliknij).

 

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w zależności od wyboru jej rodzaju reguluje:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej u.o.d.g.).

 

 

Formy prowadzenia działalności

 

Formy prowadzenia działalności

FORMA DZIAŁALNOŚCI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka akcyjna

Spółka komandytowa

Spółka komandytowo-akcyjna

Umowa

w formie aktu notarialnego

w formie aktu notarialnego

w formie aktu notarialnego

w formie aktu notarialnego

Kapitał zakładowy 

minimalny 5 000 PLN

minimalny 100 000 PLN

brak wymogów co do wkładu minimalnego

minimalny 50 000 PLN

Wartość udziału

minimalny 50 PLN

minimalny 1 grosz

minimalny 1 grosz

minimalny 1 grosz

Wkład

pieniężny i niepieniężny

pieniężny i niepieniężny

pieniężny, niepieniężny, praca

pieniężny i niepieniężny

Rada Nadzorcza

fakultatywnie,
obowiązkowa, gdy kapitał ponad 500.000 PLN oraz 25 wspólników

obowiązkowa

brak

fakultatywnie,
obowiązkowa, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Walne Zgromadzenie

 komplementariusz,
komandytariusz jeżeli zostanie ustanowiony pełnomocnikiem

 komplementariusz,
 akcjonariusz jeżeli zostanie ustanowiony pełnomocnikiem

Reprezentacja

Zarząd

Zarząd

Zarząd

Opodatkowanie  

CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości

CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości

brak podwójnego opodatkowania – dochód i koszty uzyskania przychodu spółki deklarowane są jedynie przez jej wspólników, ale spółka musi opłacać inne podatki VAT, PCC, podatek od nieruchomości

brak podwójnego opodatkowania – dochód i koszty uzyskania przychodu spółki deklarowane są jedynie przez jej wspólników (przy czym akcjonariusza dopiero w momencie wypłaty dywidendy), ale spółka musi opłacać inne podatki VAT, PCC, podatek od nieruchomości

Księgowość

księgi rachunkowe

księgi rachunkowe

księgi rachunkowe

księgi rachunkowe

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby prowadzić działalność gospodarczą, trzeba ją zarejestrować. O tym, gdzie powinna być wpisana, decyduje jej forma prawna.  Rejestracja działalności
Rejestracja działalności
 
Podatki
 
 
Podatki w Polsce