Aktualności

Wybierz miesiąc:
17 maja 2019
Konkurs PARP w ramach Działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw", typ projektu 4: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji więcej
8 maja 2019
Trwa kampania informacyjna dla studentów zainteresowanych radomskim programem stypendiów stażowych. Nabór wniosków o przyznanie stypendium został ogłoszony 25 marca br. więcej