Aktualności

Pociągi Warszawa - Radom pojadą szybciej. Są na to pieniądze UE
10 lipca 2018

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymają z UE prawie 476 mln zł na remont linii kolejowej pomiędzy Warką a Radomiem, natomiast PKP Intercity SA ponad 251 mln zł na zakup nowych lokomotyw, modernizację wagonów oraz remont stacji postojowych. 22 czerwca 2018r. podpisane zostały umowy o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Podpisali je: Przemysław Gorgol, p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity SA.

Formalne nazwy obu inwestycji to:

  • „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka ‑ Radom (Lot C, D, E)” – inwestycja PKP PLK SA,
  • „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity SA.”  – inwestycja PKP Intercity SA.

 

Koszt inwestycji realizowanej przez zarządcę linii kolejowych wyniesie prawie 826 mln zł, w tym blisko 476 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania UE. Koszt projektu PKP Intercity to prawie 953 mln zł. Dofinansowanie unijne to ponad 251 mln zł.

Inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe SA przewiduje modernizację linii kolejowej numer 8 na odcinku Warka ‑ Radom. Odcinek ma długość prawie 43 km. Linia nr 8 jest linią pasażersko‑towarową. Na odcinku Warszawa Okęcie ‑ Warka jest to linia dwutorowa, natomiast na trasie Warka ‑ Radom ‑ jednotorowa.

Co zostanie zrobione w ramach inwestycji? Kolejowa spółka między innymi:

  • zbuduje drugi tor na trasie Warka – Radom,
  • przebuduje istniejący most nad Pilicą,
  • zbuduje wiadukty tam, gdzie linia przecina się z drogami o największym natężeniu ruchu,
  • przekształci część stacji i mijanek w przystanki osobowe,
  • dostosuje 10 stacji i przystanków do potrzeb osób z niepełnością,
  • wdroży elektroniczny system zarządzania ruchem.

W efekcie pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością nawet 160 km/h, a towarowe ‑ 120 km/h. Inwestycja ma być gotowa w 2023r.

-Warszawę i Radom dzieli 100 kilometrów. Wielu Radomian pracuje w stolicy. Dzisiaj mają do wyboru dojazd do Warszawy częściową ekspresówką, który zajmie im od 1 do 1,5 godziny, albo dojazd koleją, czyli 2–2,5 godziny. O tym, że Radom i Warszawę połączy wreszcie szybki pociąg, który będzie konkurencją dla samochodu, mówiło się od lat, jednak do tej pory niewiele się działo. Jeśli na poważnie myślimy o rozwoju polskiej kolei, ta inwestycja jest dla kolejarzy koniecznością‑ mówił obecny podczas podpisania umów wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik. 

- Prace na odcinku Warka ‑ Radom to ważny krok w kierunku dalszego wzmacniania roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju. Dzięki tej inwestycji, wspartej unijnym dofinansowaniem, poprawi się komfort jazdy podróżnych, a czas przejazdu ulegnie skróceniu - podkreślił Przemysław Gorgol, p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Na inwestycje kolejowe w Programie Infrastruktura i Środowisko przeznaczono ponad 21 mld zł. 61% tej kwoty jest już zakontraktowane w zawartych umowach o dofinansowanie. Na koniec 2018 roku ma to być 72%.

Większość z tych 21 mld została podzielona jeszcze przed uruchomieniem programu. Wskazano wtedy 58 kluczowych inwestycji, polegających w większości na modernizacji linii kolejowych. Środki na te projekty są zarezerwowane. Taką inwestycją jest między innymi modernizacja linii Warszawa ‑ Radom.

źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl