Aktualności

Radom zaprasza inwestorów
10 października 2018

W obrębie Wólki Klwateckiej powstanie dzielnica przemysłowa o powierzchni 40 hektarów. W przyszłym roku rozpocznie się uzbrajanie terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej.

- Chcemy by było to miejsce rozwoju nowoczesnych firm oferujących nowe, dobrze płatne miejsca pracy. W naszych planach jest też utworzenie na tym terenie, wspólnie z partnerem biznesowym, parku przemysłowego, który umożliwi inwestowanie w wysokie technologie - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Na budowę układu komunikacyjnego na Wólce Klwateckiej miasto ma zarezerwowane w tegorocznym budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 12 milionów złotych. - Projekt jest już gotowy. Czekamy jeszcze tylko na decyzję środowiskową i będziemy mogli przystępować do prac. Drogi, które powstaną, połączą ulicę Warszawską, Witosa i Rataja w taki sposób, by zapewnić dojazd do każdej z firm, które będą powstawały na tym terenie - wyjaśnia wiceprezydent Konrad Frysztak.

Prezydent Radosław Witkowski jest przekonany, że zainteresowanych inwestowaniem w Radomiu nie zabraknie. - O tym, że nasze miasto to dobra lokalizacja, świadczy m.in. fakt, że bardzo szybko zapełniła się strefa na Wośnikach. Duże nadzieje wiążemy z inwestycją Polskich Portów Lotniczych. Poprawia się układ drogowy miasta, co dodatkowo podnosi naszą atrakcyjność inwestycyjną - podkreśla prezydent. Przypomina jednocześnie, że z myślą o rozwoju gospodarczym miasta w Radomiu wdrażany jest system kształcenia dualnego, które jest realizowane we współpracy z przedsiębiorcami i ma na celu odpowiednie przygotowanie kadr do pracy. - Dla przedsiębiorców, którzy wybierają lokalizację inwestycji, duże znaczenie mają jednak nie tylko warunki komunikacyjne, ale także możliwości spędzania wolnego czasu. Dlatego również budujemy nowoczesną halę widowiskowo-sportową, która będzie miejscem organizowania wielu wydarzeń, a w planach jest także budowa Radomskiego Centrum Kultury - wylicza Radosław Witkowski

Wiceprezydent Jerzy Zawodnik przypomina z kolei, że Radom już teraz jest postrzegany jako jedno z najatrakcyjniejszych w Polsce miejsc do lokalizacji centrów usług biznesowych. ‑ Jako jedno z dwóch miast w Polsce, znaleźliśmy się w pilotażowym programie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, wspierającym średnie miasta w zakresie przyciągania inwestorów z sektora centrów usług biznesowych. Projekt jest realizowany wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL. Obejmuje m.in. promocję Radomia oraz wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi inwestorami - mówi wiceprezydent.