Aktualności

Stypendia stażowe 2019
29 marca 2019

28 marca 2019 odbyła się konferencja prasowa, na której wiceprezydent Katarzyna Kalinowska oficjalnie poinformowała o rozpoczęciu nowej edycji programu stypendiów stażowych. Ma on na celu zachęcenie studentów do nabywania praktycznych umiejętności i doświadczenia oraz ułatwienie im podjęcia zatrudnienia w jednej z radomskich firm.

- To instrument, który będzie wspierał lokalny rynek pracy i jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców oraz studentów. W naszych działaniach informacyjnych chcemy mocno podkreślać, że Radom jest miastem, z którego nie trzeba uciekać. Prężnie działają tu innowacyjne firmy, które stoją otworem dla naszych studentów. Cieszymy się, że możemy udzielać finansowego wsparcia w ramach systemu stypendialnego - mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

W tegorocznej edycji zmieniono kryteria oraz warunki, jakie muszą spełnić studenci i przedsiębiorcy - organizatorzy staży. Przy opracowywaniu regulaminu przyznawania stypendiów wzięto pod uwagę zmiany zachodzące na radomskim rynku pracy oraz sugestie dotychczasowych stażystów i zatrudniających ich pracodawców.

 

Wszelkie informacje na temat stypendiów stażowych dostępne są w OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW.

 

K.K.