Aktualności

Studia techniczne szansą na dobrą pracę
4 kwietnia 2019

Urząd Miejski w Radomiu wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym oraz radomskimi przedsiębiorcami przygotował program promocji szkolnictwa zawodowego. Działania promocyjne są odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku na wykształcone kadry.
Od początku marca w radomskich szkołach średnich miał miejsce cykl spotkań, podczas których zaprezentowano uczniom możliwości, jakie daje kontynuowanie nauki na kierunkach technicznych radomskiej uczelni. Prezentacje były prowadzone przez przedstawicieli urzędu miejskiego, UTH oraz firm DÜRR Poland sp. z o.o., Zakładów Automatyki KOMBUD SA, TECHAMATIK SAQFG sp. z o.o., którzy zachęcali młodzież do wyboru studiów inżynierskich. Zaprezentowane zostały możliwości zatrudnienia w zaawansowanych technologicznie, dynamicznie rozwijających się radomskich przedsiębiorstwach różnych branż. Poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy w wielu specjalnościach, m.in.: konstruktorzy maszyn i urządzeń, automatycy, inżynierowie procesów, technolodzy, inżynierowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, koordynatorzy projektów, wdrożeniowcy i serwisanci, metrolodzy, kontrolerzy jakości.

 

Spotkania w radomskich szkołach zakończyły się. Wzięło w nich udział ponad 1,5 tys. uczniów, głównie z klas maturalnych. Wielu z nich było zainteresowanych startującym na Wydziale Mechanicznym UTH programem „Studiuj i pracuj”, który przez połączenie nauki na studiach stacjonarnych z pracą zarobkową daje studentom wiele nowych możliwości.

Program promocji kształcenia zawodowego będzie kontynuowany. Obecnie zaplanowane są wizyty w kilkunastu placówkach z ościennych gmin i powiatów.

K.K.