Aktualności

Stypendia stażowe - spotkania informacyjne dla studentów
11 kwietnia 2019

W minionym tygodniu rozpoczęła się kampania informacyjna dla studentów zainteresowanych radomskim programem stypendiów stażowych. Na spotkaniach organizowanych na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, studenci przygotowujący się do podjęcia zatrudnienia zapoznają się z kryteriami przyznawania stypendiów i warunkami odbycia stażu u przedsiębiorcy. Informacji udzielają przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Radomiu. W spotkaniach biorą też udział  radomscy przedsiębiorcy z różnych branż, którzy deklarują chęć przyjęcia studentów na staż.
Stypendia stażowe cieszą się z roku na rok rosnącym zainteresowaniem zarówno studentów, jak i organizujących staż przedsiębiorców. W zeszłotygodniowych spotkaniach uczestniczyli studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH (kierunki: administracja, ekonomia, prawo, prawo w działalności gospodarczej). Obecnie kampania prowadzona jest na kolejnych wydziałach radomskiego uniwersytetu, m.in. na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa. Na każdym ze spotkań pojawia się wielu studentów zainteresowanych szczegółami. Planowane są kolejne spotkania informacyjne.

Program stypendiów stażowych ma na celu zachęcenie studentów do nabywania praktycznych umiejętności i doświadczenia oraz ułatwienie im podjęcia zatrudnienia w jednej z radomskich firm.

 

Wszelkie informacje na temat przyznawania stypendiów stażowych dostępne są w OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW.

K.K.