Aktualności

Spotkanie radomskiej branży usług biznesowych i przedstawicieli radomskich uczelni wyższych
28 czerwca 2019

Wczoraj w Restauracji "Kraft" przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 4 w Radomiu odbyło się spotkanie radomskiej branży usług biznesowych i przedstawicieli radomskich uczelni wyższych. Tematem spotkania była sytuacja na rynku pracy oraz możliwości współpracy pomiędzy radomskim biznesem a uczelniami. W spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Kalinowska - Zastępca Prezydenta Miasta Radomia.

Na spotkaniu przedsiębiorcy wymieliali się swoimi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi pozyskiwania pracowników oraz zachęcania ich do aktywności w radomskiej przestrzeni gospodarczej. Podjęto również temat wypracowania wspólnej płaszczyzny działania na poziomie Samorząd - Biznes - Nauka.