Ogłoszenia

3 października 2018
Polskie Mosty Technologiczne. Chiny, Japonia, Wietnam - nabór trwa.

W 2018 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu rozpoczęła realizację sześcioletniego projektu zindywidualizowanego wsparcia MŚP w umiędzynarodowieniu ich innowacyjnej oferty na rynkach pozaunijnych - Polskie Mosty Technologiczne .

W lipcu zakończył się pilotażowy nabór dla firm chętnych do wejścia na rynki USA, Kanady i Meksyku. Obecnie trwa drugi nabór dla przedsiębiorców (Wietnam, Chiny i Japonia). Kolejny nabór ogłoszony będzie w czwartym kwartale 2018r. (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Kenia). Przedsiębiorcy zainteresowani wejściem do Turcji, Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Indii, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy, Rosji i RPA będą mieli szansę wziąć udział w rekrutacji w przyszłym roku.

Dzięki projektowi, mali i średni przedsiębiorcy znad Wisły otrzymują kompleksowe wsparcie w wypracowaniu strategii wejścia na zagraniczne rynki. Beneficjentami projektu są firmy z segmentu MŚP charakteryzujące się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług lub technologii. Są wśród nich przedsiębiorcy, których działalność wpisuje się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Z programu skorzystać mogą także mali przedsiębiorcy, którzy planują zwiększenie wolumenu eksportu lub rozważają inwestycje na rynkach zagranicznych. Grant mogą również otrzymać innowatorzy poszukujący partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo-rozwojowych (B+R) i zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności.

W konkursie mogą uczestniczyć tylko mikro, małe i średnie firmy zarejestrowane w Polsce. Projekt jest realizowany w ramach pomocy de minimis, dlatego przedsiębiorców obowiązują kryteria związane z dotychczasową kwotą otrzymanego wsparcia (w ostatnich trzech latach nie mogła ona przekroczyć 200 tys. euro).

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do składania wniosków poprzez System Obsługi Elektronicznej.

Więcej na temat projektu na Portalu Promocji Eksportu .

Wszelkich informacji udziela biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

KONTAKT:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
tel.: +48 22 334 98 00
fax: +48 22 334 98 89
e-mail: pmt@paih.gov.pl

 

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.